Avganger værnes flyplass

Sas eurobonus challenge - Studentweb nord universitet

Postet på Jul 23, 2018 av i universitet, nord, studentweb

til enhver tid. Kandidaten skal gis rett til å fullføre eksamen. Studenter som søker overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon, kan søke direkte til aktuelt fakultet. Ved ikke

bestått praksisemne kan studenten ta praksis om igjen én gang. Annullering studentweb nord universitet av eksamen som følge av fusk regnes som et tellende eksamensforsøk. Praksisperiodene skal fremgå av den enkelte studieplan. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for sensorene i forbindelse med sensur. For skriftlige eksamener må krav om begrunnelse være fremsatt skriftlig på elektronisk skjema innen en uke etter sensurfrist. Dersom det ikke foreligger særlige grunner, bør utdanningsplaner med lavere progresjon enn 50 av normert tid unngås. For alle fullførte studier hvor det ikke utstedes vitnemål utsteder universitetet karakterutskrift. Karakterutskriften skal vise karakter for alle emner hvor studenten har bestått eksamen. Studenter har adgang til vurdering i samsvar med studieplan for det aktuelle studiet eller individuell utdanningsplan, se 7-7 for oppmelding til vurdering. Fakultetene kan også unnta oppgaver fra offentligheten dersom det foreligger tungtveiende grunner. Dersom det i studieplanen er krav om at et spesifikt emne/eksamen er bestått for videre studieprogresjon, vil ny eksamen arrangeres før, eller i forbindelse med oppstart av, påfølgende semester. Maksimalt 120 studiepoeng kan overlappe med obligatoriske emner fra et ordinært studieprogram. Kandidater som ikke møtte/ikke leverte til ordinær eksamen, eller ønsker å gjenta en allerede bestått eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet.

Lipødem bilder Studentweb nord universitet

Tilrettelegging som vil kunne nord redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium skal ikke innvilges. Det er fastsatt generelle, a Godkjentikke godkjent b Beståttikke bestått c En gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått. Log in using your student name and password. Velger kandidaten selv hvilken norsk målform han eller hun vil benytte. I den grad det tillates innarbeidelse av et tillatt hjelpemiddel.

StudentWeb er studentens administrative verktøy og hvor en må registrere seg for hvert semester.On, studentWeb you can access: your study plan; information about examinations, such as date, location and candidate number; examination results.


Dekan vedtar etablering og nedlegging av studier til og med 30 studiepoeng omfang. Det enkelte fakultet kan fastsette nærmere regler der det er angitt i den enkelte bestemmelse i forskriften. Det kan stilles spesifikke ullgris til salgs krav engelsk staffordshire bull terrier valper til salgs til innhold og programvare til bruk ved slik eksamen.


10 Comments

Leave your comment

Leave your comment