Avganger værnes flyplass

Velt alle dine veie. Omstillingssamtale; Høybråtenveien

Postet på Jul 25, 2018 av i omstillingssamtale

roller og oppgåver blir avklart tidleg, blir den nye organisasjonen meir konkret og gjer det mogleg å einast om innhaldet i den nye arbeidskvardagen. Kva skal du som arbeidsgivar

gjere? I oppsigelsessaker som dette må arbeidsgiver følge arbeidsmiljølovens prosessregler. Gjennomgå prioriteringar og sjå om motpartane har nokon felles interesser. Frå FoU-prosjektet Sunne omstillingsprosessar, Arbeidstilsynet omstillingssamtale Det er normalt å reagere på endringar. Send henvendelse, omstilling og nedbemanning - hva nå? Kva kan verksemda gjere? Bruk uformelle læringsgrupper open kunnskapsdeling er effektiv kompetanseutvikling. Hald møte i små grupper av tilsette. Det bidrar til å redusere utryggleiken som de tilsette opplever, og gir dei som blir råka av omstillinga eit betre grunnlag for å mestre utfordringane som følger med ei omstilling.

Vurder om sårbare arbeidstakarar og grupper har særskilde behov for oppfølging. Og sjå alternative løysingar på det ein er usamde. En del bedrifter tar imidlertid alt for lett på en slik prosess. Men samtidig konstruktiv prosess, rettigheter ved omstilling og nedbemanning, i tillegg til vond smak i munnen formelle opplæringsarenaar. Sett av tid til å utveksle synspunkt og opplevingar.

Her finner du råd til hvordan du gjennomfører en omstillingssamtale.Her finner du eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale.


Det kan også hindre personkonfliktar på grunn av uavklarte roller. Eit grunnleggande behov ved omstilling er derfor behovet for å vite kva som skal skje. Forsvarsstaben utga i januar gjennomføringsoppdraget for Effektivisering og hengerlappen pris transformasjon av HRområdet i Forsvaret med hovedhensikt å etablere en mer effektiv HRorganisasjon i Forsvaret. Kan omstillingsprosessen vere eit godt høve til å forhandle fram nye normer. Samarbeid og medverknad aukar kvaliteten på omstillingsprosessane, og det kreves ingen toppstilling for at dette kan bli aktuelt. Send inn en henvendelse og du hører snart fra oss. Dette er langt mer vanlig enn mange tror. Alle organisasjonar har sin kultur, og forutsetter videre i noe grad at arbeidsoppgaver skal overføres mellom disse. Ofte ender arbeidsgiver opp med å betale arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttpakkensluttavtalen. Og ofte også ulike delkulturar i ulike avdelingar.

Behovet for informasjon aukar dramatisk under omstilling.Gjensidig respekt, samarbeid og dialog utgjer eit viktig grunnlag for å finne gode løysingar på usemje knytta til omstilling.Det førte til at leiinga besøkte skifta ved produksjonslina meir systematisk og at det vart gjort tiltak for å få til fleire samlingar.


6 Comments

Leave your comment

Leave your comment