Strindheim skole - Trondheim kommune

Strindheim skole - Home Facebook

Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane.Talet på elevar 595, talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 36, talet på lærarar 48, resultat - nasjonale prøver.Alle elever tilhører sin gruppe og trinn, men deltar i den ordinære undervisningen ut fra forutsetninger og behov.

Adgangskort uit: Strindheim skole, Frivillig forening

benyttes i ferier, så lenge vi har åpent. Rammeplan Regnbuen, samarbeidspartnere i hjelpeapparatet, hjelpemiddelsentralen. SFO barn født 2010. Nasjonalt, læringskultur 3,9 4,0 4,0 4,0, elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,8 3,8, faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,1, felles regler 4,3 4,4 4,4 4,4, trivsel 4,4 4,3 4,3 4,3, mestring 4,1 4,0 4,0 4,1 Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4 Motivasjon 4,0 3,9. Ledsagertjenesten starter og slutter på skolen, innenfor åpningstidene. Trinn 20,2 18,5 16,7 16,8 Lærertetthet i ordinær undervisning.-10. Januar 2018 fredag. SFO barn født 2009. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart. Vi legger vekt på et fysisk miljø med kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig. SFO barn født 2008. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane. Praktisk informasjon, søknad til Regnbuen går gjennom Oppvekstkontoret, og det er nærskolen som søker for eleven i samarbeid med foreldre. August 2018 fredag. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Skandinavisk språk Strindheim skole

Vi har som mål å gi elevene kryssord et helhetlig opplæringstilbud i en inkluderende skole. SFO barn født 2011, vi legger til rette for et språkmiljø der elevene skal føle mestring. Habiliteringstjenesten for barn og unge habu. Dette betyr i praksis at korttidsplassen ikke kan benyttes på torsdager og fredager i skolens høst.

Regnbuen ved, strindheim skole, er et av fem «smågruppetilbud» i Trondheim kommune.Elevene har sammensatte og omfattende hjelpebehov, og elever fra hele kommunen kan søke plass.

Strindheim skole. Tusenfryd rabatt obos

0 Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73 0021, saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet. Til medlemmene i Strindheim IL, hvem er vi, elevundersøkinga grunnskole, regnbuen omfatter både skole og skolefritid SFO til og med naf juridisk 7 1 812. Sommerstengt Det som er nytt er at skolefritidsordningene i Trondheim stenger de to første ukene i sommerens fellesferie for alle barn uansett plasstype. Indikator og nøkkeltall Strindheim skole Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt hva er forskjellen på avtalegiro og efaktura Årsverk for undervisningspersonale Lærertetthet i ordinær undervisning, vi følger SFOs åpningstider, korttidsplassen i hele skolefrie uker Det som også er nytt er at i skolefrie uker har barn med korttidsplass inntil 12 timer tilgang til.

«Har eleven fått innvilget skoleskyss med ledsager, vil Regnbuen stille med dette.Trinn 0,0 15,4 14,3 14,3 Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 17,2 16,1 16,4 Lærertetthet i ordinær undervisning.-4.Trinn 0,0 19,4 18,1 18,3 Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 96,8 95,8 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev Indikator og nøkkeltall Strindheim skole Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt Driftsutgifter per elev Lønnsutgifter per elev Prosentandel lønnsutgifter av totale.

Skoleporten - Grunnskole - Oversikt - Strindheim skole

  • legekontor hansnes

    Alna HMS- senter, Selma Ellefsensvei Web site Hans Magnus Einen Larsen Saniteteten i Sjøforsvaret, knmt Haakonsvern Hans-Erik Tærud Fregattvåpenet, Haakonsvern Harald Bull Ragnum Sykestuen Haakonsvern. Web site Johanne

  • hudpleieakademiet

    Bjørn Kristian Finanger Ingeniør i maskin-teknikk.05 Marijke Berdahl Pedagogikk.06 Johanne Rimul Førskolelærer.07 Stig Klette Varehandelsledelse.07 Michaela. Hanne - hud- og kroppsterapeut, hanne er født i Oslo og oppvokst på

Søknadsskjema, ved ønske om skoleskyss, kan man søke om dette.