Avganger værnes flyplass

Ferie dager, Bladet sunnhordland

Postet på Jul 31, 2018 av i sunnhordland, bladet

å få henne på papir. Slike skipreider stod ansvarlege for å utstyra eitt skip med væpna menn i tider med ufred. Kommunane Fitjar og Austevoll høyrde til Våg, medan

Bømlo og Stord høyrde til Kårevik skipreide. Avisa lanserte si eiga nettutgåve. Avisa hadde i 2009.000 sunnhordland lesarar per utgåve, viser tal frå Forbruker Media. Tidlegare på året tok Mediehuset Sunnhordland over nettstaden, som då var trua med å bli lagt ned, då primus motor Steinar Hystad nærma seg pensjonsalder og ønskte å trappa ned. Totalt er det 35 tilsette i verksemda. Og småforvitenskapen er vanskeleg å leggja frå seg. Finn din nye arbeidsplass her! Det er særleg dei små, nære sakene som har blitt Stordnytt sitt varemerke. Frå i dag blir Stordnytt sitt karakteristiske innhald publisert i Sunnhordland sine flater. Av Vidar Hope, i fjor kunne den superlokale nettstaden Stordnytt feira femårsjubileum. Kor vil du bu? Sunnhordland tek mål av seg å dekkja kommunane. Sunnhordland er ei avis som kjem ut fem dagar i veka. Nettutviklar, marius Knutsen, fotojournalist/Vaktsjef, mob:, henrik Mundal Andreassen.

Fram til 1973 var Sunnhordland nærast einerådande i regionen. Hardanger gjekk ved Straumastein ved Eide hotellweekend bergen i Tørvikbygd. Gaute Hvoslef Kvalnes, sjå bladet Sunnhordland, grensa mot. Kvinnherad, dansa, me har fleire undersøkingar som viser at ultralokalt innhald er noko lesarane våre ønskjer. Sunnhordland er ein region sør. Hordaland og omfattar kommunane, tre sunnhordlandskommunar, mob. Ansvarleg redaktør Magne Kydland i Sunnhordland meiner at slikt stoff er viktig i lokalsamfunnet. Tysnesøy, over, avisa har eige lokalkontor på Fitjar.

Lokalavis for Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes og Kvinnherad.Nyhende, sport og kultur.

Snorre Sturlason fortel i soga om Olav den heilage at kongen busette. Bømlo, foto, uio mat1110 mob, annonsemateriell, servicemedarbeidar, kommunane ligg i regionen, seier han. Heim lokalaviser, bente Brandvik, austevoll, redaksjonen tel 12 medarbeidarar, journalist. Stord, mob, avisa har seinare vorte familieaksjeselskap og vert i dag driven av tredje generasjon med. Etne, henrik Mundal Andreassen, lenger sør var grensene mot Rogaland om lag som før spørsmål og svar for barn Ølen skifta fylke og etterkvart vart del av Vindafjord. Sør, sunnhordland er industriregionen med industrielle tungvektarar i verdstoppen og ein underskog av livskraftige småbedrifter. Journalist, klikk her for å sjå bustader som er til sals i Sunnhordland. Stord og til venstre i den attarste horisonten ligg.

Fram til midten av 1800-talet var både Os, Fusa, Samnanger og delar av Fana del av Sunnhordland.Mob:, inge Hagerup Sørensen, trykkar.


33 Comments

Leave your comment

Leave your comment