Avganger værnes flyplass

Centrum fastlegesenter: Alstad legesenter; Island ferietips

Postet på Jul 25, 2018 av i legesenter, alstad

skole Etter behov Hunstad helsestasjon 4 t /uke Alstad-, Grønnåsen- og Bodøsjøen skole 4 t /uke Alsgård helsestasjon 7,5 t /uke Støver-, Hunstad- og Mørkvedmarka skole. 2.4 Tilrådinger

og budsjettmessige konsekvenser. Da, du kan dele din mening. Kommunen skal sørge for at kommunale legeoppgaver ved helsestasjoner, skolehelsetjenesten, sykehjem og andre legebehov er dekket. 6 av 30 8 4 Målsettinger I følge Økonomiplanen for Bodø kommune er hovedprioriteringer og overordnede mål i perioden. Interkommunalt overgrepsmottak Overgrepsmottaket er et døgnåpent akuttmottak for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner i Salten politidistrikt. I tillegg har enheten daglig leder som er sykepleier og fagkoordinator for sykepleierne som har administrative oppgaver. Vi ser til sammen tre måter å dekke opp økningen i antall legetimer i de kommunale institusjonene: 1) Noen av timene vil kunne ytes av eksisterende fastleger ved å øke deres timetall i offentlig legearbeid.(utgjør. Det har hittil fungert slik at ved siden av å dekke egen liste, hverandres lister, egen- og andres dagberedskap og egne offentlige oppgaver har den enkelte lege også tatt på seg kollegaers allmennmedisinske oppgaver når Helsekontoret har bedt dem om det. Det er viktig at Bodø legevakt gir publikum trygghet for at de får den medisinske hjelpen de trenger. Det har vært innhentet innspill fra omsorgstjenesten, helsesøstertjenesten og fengselshelsetjenesten. Alle fastleger har i tillegg deltidsstillinger innen allmennmedisinsk offentlig arbeid. Alle allmennleger plikter å delta i arbeid ved legevakta. 1 Plan for legetjenesten 2 bodø kommune Helsekontoret Dato Løpenr. Etter bestemmelsene i særavtale SFS kan leger kreve seg fritatt etter fylte. Samarbeidet med andre instanser og spesialisthelsetjenesten er sentralt for legen. Mange av pasientene som tidligere fikk sine behov for observasjon, behandling og omsorg dekket i sykehuset blir nå mottatt i sykehjemmene. Ansvaret for syketransport og ambulansetjenesten ligger hos Helse Nord, og vil ikke være del av denne planen. Fra 2007 er smittevernberedskap, å hindre utbrudd av legionella samt kvalitetssikring av den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus, spesielt viktig. Generelt sett er ønskene fra kommunes sykehjem og rehabiliteringsavdelingen i tråd med nasjonale retningslinjer. Arkivsaksnr Arkiv /07 07/966 1 forord sammendrag OG tilrådinger bakgrunn OG forutsetninger fakta analyser OG behovsvurderinger tilrådinger OG budsjettmessige konsekvenser innledning målsettinger bakgrunn lovgrunnlag fastlegeordningen organisering OG økonomi Organisering av legetjenesten Økonomi allmennlegetjenesteodø allmennmedisinsk kurativt legearbeid Listelengde Oversikt over legekontor legevaktordninger Bodø legevakt Dagberedskapen Interkommunalt. I tillegg til dette er det beregnet et behov for en økning med 20 legetimer for å kunne drive Døgnrehabiliteringen på en optimal måte. 5.2 Fastlegeordningen Fastlegeordningen ble innført gjennom endringer i kommunehelsetjenesteloven i 2001 som en plikt for kommunene til å organisere en fastlegeordning, jfr.

Ligge på magen baby Alstad legesenter

Bodø legevakt yter akutte legetjenester utenom studentenes psykiske helsetjeneste fastlegekontorenes åpningstider og i helgene. På samme tidspunkt var det 2336 ledige plasser på listene. Listelengde Fastlegene kan selv sette et tak for antall personer på lista listelengde men ikke høyere enn 2500 plasser. Innenfor de tildelte timer for offentlig legearbeid.

Alstad, legesenter, trålveien 56 8013 Bodø Telefon: Faks: 75530665.HelseRespons er et produkt fra WTW.

Alstad legesenter

Av Bishnumaya Adhikari, jan Petter Lea og Trond Mikkelsen 1 Fremme helse og forebyggelse av sykdom 34 Medisinskfaglig rådgivning 4a1 Miljørettet helsevern som omfatter de faktorer i miljøet alstad som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Samt konst, fengselhelsetjenesten i Bodø består av 2 sykepleiere. Arbeidsgruppen har bestått av kommuneoverlegene Tor Anvik. Kai Brynjar Hagen, skade eller lyte A miljørettet helsevern B helsestasjonsvirksomhet C helsetjenester i skoler D opplysningsvirksomhet E helsetjenester for innsatte i de kommuner det ligger anstalter under fengselsvesenet 2 Diagnose og behandling av sykdom.

Når deltidsstillingen for kommuneoverlege i rus og psykiatri blir besatt, vil de mest grunnleggende samfunnsmedisinske oppgavene være ivaretatt med dagens bemanning.Følgende sentrale lover: Lov om helsetjenesten i kommunene (av ) inneholder.


50 Comments

Leave your comment

Leave your comment