Avganger værnes flyplass

Svein wik - Sykemeldt reise utenlands

Postet på Jul 24, 2018 av i reise, utenlands, sykemeldt

og lavere grunnlag når du er tilbake i Norge. . Dersom gradert sykmeldte skal reise til utlandet, må dette gjøres ved at arbeidstaker avvikler lovbestemt ferie etter avtale

med arbeidsgiver. Det kreves ingen attestasjon fra arbeidsgiver eller sykmelder på skjemaet, ifølge Infotjenester. Hvis utenlandsoppholdet hindrer deg i å ivareta pliktene du har i sykefraværsperioden, får du ikke innvilget søknaden om å beholde sykepengene. Det er ikke mulig å ta ut ferie de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de andre. Hvis en sykmeldt arbeidstaker ønsker å reise til utlandet, må han eller hun fylle ut søknad om utenlandsopphold til Nav. Arbeidsgiver skal vurdere om, og eventuelt godkjenne, at en sykmeldt arbeidstaker kan reise til utenlandet. Uten dispensasjon fra NAV opphører utbetaling av sykepenger under utenlandsopphold. NAV vil foreta en vurdering på bakgrunn av de opplysninger som foreligger på søknadstidspunktet. Du har anledning til å ta ut lenger ferie, men da vil du bli trukket i ventelønnen. Sykepengene stopper mens du har ferie, og maksdatoen for sykepenger forskyves tilsvarende. Ved godkjennelse skal utenlandsoppholdet oppgis på sykmeldingsblankettens del D, under punkt.12. Les mer om sykefravær og ferieavvikling. Les mer om sykdom i ferien. Mange tenker at denne plikten til å søke om å reise til utlandet mens man mottar sykepenger bare gjelder for ferieturer.

Sykemeldt reise utenlands, Dragonbox norsk

Utbetaling av sykepenger til arbeidstaker på ferie i utlandet. I 2014 lanserte NAV et eget søknadsskjema som spa og hotellpakke skal brukes ved ønske om å reise ut av landet i sykepengeperioden. Jørgen Brostrøm panalpina mongstad sier at den sykmeldte samtidig må bekrefte at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden. Er det arbeidsgiver som godkjenner utenlandsreisen. Kan du ha rett til sykepenger. Ferie i tre uker med ventelønn.

Ansatte som mottar sykepenger må ha godkjennelse fra Nav og arbeidsgiver for alle reiser til utlandet, korte og lange.Nylig måtte en arbeidstaker betale tilbake.

Du har ikke rett til sykepenger for de dagene som blir avviklet som lovbestemte feriedager. Der finner du artikler, vil ha rett på sykepenger dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Du fyller ut skam i det medisinske rom søknad om å beholde sykepenger utenfor Norge. Hvis du ikke har arbeidsgiver, og mottar feriepenger, du skal sende søknaden til NAV før du reiser og ha fått godkjent denne. Utbetaling av sykepenger opphører i ferieperioden og begynner igjen etter at ferien er avviklet. Vil søknaden bli vurdert på samme måte som søknader sendt i forkant av reisen. Men søker i ettertid, sier Brostrøm, plikten til å søke gjelder også ved korte handleturer til for eksempel Danmark eller Sverige. Hva med gradert sykmeldte, det er ikke riktig, avklarer du det med NAV. I slike tilfeller krysser arbeidstakeren av for ferie på sykmeldingsblankettens del. Videoer, skjemaer og interaktive verktøy som kan hjelpe deg.

I tillegg skal arbeidstaker avklare med sykmelder/lege at oppholdet ikke vil forverre helsetilstanden slik at sykefraværet forlenges.Også andre situasjoner kan gi rett til sykepenger når du er utenfor Norge: Er du medlem av norsk folketrygd og bor utenfor Norge, kan du ha rett til sykepenger.Har det betydning hvilket land arbeidstaker oppholder seg i?


13 Comments

Leave your comment

Leave your comment