Avganger værnes flyplass

Religion samer. Virksomhetsoverdragelse ansattes rettigheter

Postet på Jul 25, 2018 av i rettigheter, virksomhetsoverdragelse, ansattes

løpende arbeidsforhold. Dette kan være lettere sagt en gjort. Enda vanligere er det nok at det foreligger en skriftlig avtale, men at denne ikke er àjourført. Virksomhetsoverdragelser kan

dessuten medføre komplekse arbeidsrettslige problemstillinger som en veileder som dette ikke kan fange opp. Men setter man seg inn i denne veilederen før man starter prosessen for alvor, kan du kanskje spare verdifull tid senere. For andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen med tidligere arbeidsgiver. Kontakt oss, vi bistår klienter over hele landet. En annen sak er at det for arbeidstaker kan være vanskeligere å kreve en rettighet som ikke er nedskrevet. Dermed kan de som ble sagt opp ha rett til å få fortsette i den nye virksomheten. Endringer kan også skje i forkant av en virksomhetsoverdragelse. Les mer, les mer, du må være innlogget for å lese hele veilederen. Virksomhetsoverdragelse gir arbeidsgiver verken større eller mindre adgang til å gjennomføre endringer i arbeidsvilkårene.

Virksomhetsoverdragelse ansattes rettigheter

Reglene om virksomhetsoverdragelse finnes i kapittel virksomhetsoverdragelse ansattes rettigheter 16 i arbeidsmiljøloven. Opprinnelig arbeidsgiver og ny arbeidsgiver er solidarisk ansvarlige for at arbeidsavtalen overholdes. Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse, det er viktig å være oppmerksom på at det noen ganger være diskutabelt hvorvidt den aktuelle overføringen faktisk virksomhetsoverdragelse ansattes rettigheter er en" Denne veilederen bør derfor sees på som en innføring. I lovens forstand, kan den ansatte til og med rette krav mot sin tidligere arbeidsgiver. I motsatt fall er oppsigelsen ugyldig, dersom ny arbeidsgiver ikke overholder tidligere avtaler. For eksempel kan arbeidstaker hevde å ha en muntlig avtale om å få komme senere eller gå tidligere visse dager i uken.


Virksomhetsoverdragelse ansattes rettigheter: Akkusativ tysk

Det er heller ikke slik at arbeidsgiver kan bruke overdragelsen nyttårsaften som oppsigelsesgrunn. For noen har ikke dette medført annet enn et skifte av firmanavn. Er ikke avgjørende, oppkjøper er for bil eksempel en større butikkjede som ønsker like arbeidsvilkår for alle butikkansatte innenfor kjeden.


28 Comments

Leave your comment

Leave your comment