Avganger værnes flyplass

Feriehus i norge - Gammel båttype

Postet på Jul 22, 2018 av i gammel, båttype

hevet i 2005 var usedvanlig godt bevart (om enn i fragmenterte deler). Gammel tradisjonsbåt fra Namdalen. Store nedbørmengder kan få Vefsna til å mangedoble vassføringa. Båtene ble bygd

hjemme i stua på gårdene, siden det var lys og varme der inne, og så måtte man ta ut stuevinduet for å få båten. En viktig årsak til det økonomiske forfallet i Flandern på slutten av 1400-tallet var at skipene stakk dypere i vannet og dermed måtte benytte havner lenger ute mot kysten. Der ble uttrykket i middelalderen benyttet til å beskrive noe som var uthult eller belglignende. Skipet hadde en spunningskjøl av eik som målte 16 meter. Båten er i dag å se på Fylkesmuseet i Namsos. Større høyde ble viktig, så forkastellet lå høyere enn resten av skipet. Masse vann, laksforsen er med sine 17 meter høye fall langt fra Norges høyeste foss. Den har knapt kjøl, og en fem meters båt veier bare rundt 70 kilo.

Vefsna og de mange sideelvene er blant verdens beste steder å drive elvepadling. Det sies at folk fra Overhalla rodde helt til vårmarkedet på Nærøya med Lafaren. Og man kommer gammel lett ned til selve fossen fra Laksforsen Restaurant. I Flandern hadde viktige båttype handelsbyer som Brugge vært nødt til å bruke elver og kanaler for å få skipene til havnen. En av dem fra 1935 er å se på andre siden av Laksforsen.


Ung uføre Gammel båttype

Innhold, det finnes alt fra rolige partier for nybegynnere via strie stryk til selve cmomentet. En skipstype som tidligere ikke har vært dokumentert gjennom annet enn skriftlige kilder. Kravellbygging ga større gammel strukturell styrke og ikke minst større muligheter til å lage hull i skroget. Som stammer fra samme tidsrom, så farkosten var trolig bygget for trafikk i grunne farvann.

Det er også en bestand med sjørret og elveørret, og i Vefsna er det også harr.Nå er laksen på vei inn i stort antall, og fra 2017 vil elva sannsynligvis åpnes for laksefiske nedenfor fossen.Om vinteren er vannstanden på det laveste.


17 Comments

Leave your comment

Leave your comment