Avganger værnes flyplass

Bergen optikk - Tiltaksklasse brann

Postet på Jul 29, 2018 av i brann, tiltaksklasse

FG-760 autorisasjon for prosjektering, installasjon og service av brannalarm. Vi er godkjent i henhold til FG for prosjektering og kontroll. Dersom det er en reell brann, eller sentralbordet

ikke får kontakt med deg, vil det foregå en umiddelbar utrykning. Dermed kan hver enkelt detektor programmeres hver for seg og deles inn i soner. Godkjenning utstedes fra Direktoratet for Byggekvalitet. Våre løsninger innen brannsikkerhet er alltid i tråd med myndighetskrav. Vi er sentralt godkjent for prosjektering av slukkesystemer i tiltaksklasse. Vi vurderer opp mot gjeldende regelverk og sørger for at andre i prosjektet har oversikt over hvilke krav som gjelder med hensyn på brann. . Samtidig er det tilpasses de det enkelte prosjekt, kunden og brukerne. Prosjekteringen er todelt: prosjektering av funksjon og teknisk prosjektering. For Livsvitenskapsbygget, et nytt forsknings- og undervisningsbygg ved UiO er vi disiplinleder for brann. WSP kan bistå med følgende tjenester innen brann og risiko: Brannkonsept, risikoanalyser, simulering, tilstandsanalyser, tegning, uavhengig kontroll, slokkeanlegg. Våre montører tar seg av den fysiske installasjonen, og avhengig av systemene, programmerer og idriftsetter vi anlegget. Ved en prosjektering er det viktig å avdekke om det er: feil plassering av detektorer (for nærme ventilasjon og vegg) mangelfull deteksjon mangelfull dekning av alarmorganer (klokker/sirener) feil teksting av detektorer i forhold til bygg (ofte grunnet feil tekstunderlag, programmering og ombygging) feil/mangelfull O-plan styringer. Les mer, byggkonsulentene Øst AS utfører arbeider som prosjekterende i prosjektet. NS 3424 hvor feil og mangler oppsummeres og, om ønskelig, en prioritetsliste. Vi har også erfaring fra flere offentlige rammeavtaler herunder Statsbygg, Undervisningsbygg, NRK og flere kommuner. Byggtakst AS utfører taksering av bygningsskader i forbindelse med vann-, brann-, innbrudd- og naturskader. Prioritetslisten gir eieren av bygningen en oversikt over rekkefølgen som tiltakene bør utføres i basert på en kost-/nytteeffekt. Det ligger en fast spenning ut fra sentralen på hver sløyfe og en motstand koblet på den siste detektoren på sløyfen. Bred kompetanse, firesafe har kompetanse og lisenser på de fleste systemer og løsninger på markedet. WSP tilbyr avanserte branntekniske simuleringer - for å dokumentere løsninger i rom som er beregnet for store mengder mennesker, store brannceller eller atrier med høy brannbelastning. Alarmen er videre koblet opp mot en døgnåpen vaktsentral. Tilstandsanalyser, branntekniske tilstandsanalyser og statusrapporter utarbeides for å kartlegge sikkerheten i bygninger. Les mer, byggkonsulentene Øst AS utfører arbeider som prosjekterende.k. Konstruksjon, Bygningsfysikk, kontroll og bistod.

Som er tett koblet på den seneste forskningen innen brann og sikkerhet. Tegning BIM, detektorene får spenning fra sentralen på sløyfen. Selv om detektorene er koblet til samme sløyfe som resten av bygget. Utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Prosjektering kontroll og bistår, vi kan bistå med uavhengig vurdering ved uenigheter mellom partene i forhold til tilstand. Brannvern er regulert ved lov og forskrifter og er et meget viktig fagfelt når man planlegger bygg. Brann Vannteknikk AS har nødvendige godkjenninger som i de fleste sammenhenger er påkrevd ved prosjektering eller kontroll av sprinkler og andre slukkesystemer. Sentral godkjenning er et verktøy for alle foretak som skal stå ansvarlig for søknad. Branngruppa i WSP er et tverrfaglig team med kompetanse innen håndverk.

I dag finnes det utallige brannalarmer å velge øyelege lillestrøm mellom. Les mer om brannsikring og hvilke muligheter du som byggherre har. Evakueringsplaner, en brannalarm skal prosjekteres slik at den fungerer pålitelig i enhver normal driftssituasjon som bygget er godkjent røde kors førstehjelpskurs barn for. Nettsider levert av Fevaag Web Consulting. Byggtakst AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og tar byggeledelse ved styrt reparasjon og eller gjenoppbygging etter skade.


42 Comments

Leave your comment

Leave your comment