Avganger værnes flyplass

Nordic academy - Økonomi og jus

Postet på Jul 22, 2018 av i økonomi, jus

på Hønefoss på Ringerike. Bank og finans er et omfattende område som stadig gjennomgår en markedsdreven og regulatorisk fundamentert utvikling. Dette er vårt nye studietilbud, utdannelsen er treårig og

allsidig. Ledere, nettverkets ledere er: Camilla Wollan, advokat og partner, Advokatfirma DLA Piper Norway. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift. Forskning og faglig utviklingsarbeid, forskningen ved instituttet er fokusert rundt Handelshøyskolens forskergrupper: Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig, privat og frivillig sektor, noe som gjenspeiler seg i praksisnære bachelor- og masteroppgaver for studentene. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, herunder for finansmarkedene. Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Kontakt for mer informasjon. Studiet gir bred og operativ kunnskap innenfor det forretningsjuridiske området og i økonomi. Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Nettverket behandler spenningsfeltet mellom jus, teknologi og forretningsvirksomhet i den finansielle sektor. Spesielt er siviløkonom-studiet og master i ledelse og organisasjonspsykologi populære valg sandvika for økonomi og forretningsjus-studentene. Ønsker du en helhetlig tankegang som gjør deg i stand til å vurdere både økonomiske og rettslige sider av problemstillinger du jobber med? Studiet er sett saman av emne frå dei viktigaste økonomiske og administrative fagområda, i tillegg til grunnleggande juridiske emne. Din doble kompetanse gjør deg ettertraktet i jobbmarkedet, og åpner mange og varierte karriereveier. Flere detaljer om studieløpene og avtalen med Aarhus Universitet får du ved henvendelse til vår kontaktperson. Et alternativt studieløp i tredje år oppfyller nrøa-krav til siviløkonom på bachelornivå. Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Det er en styrke ved studiet i økonomi og forretningsjus at du gis et svært bredt spekter av karrieremuligheter. Dag 3 Onsdag.

Det nye prospektregimet, på botner gård dagsorden vil thailand familieferie det være aktuelle emner og problemstillinger. Prosesser og digitalisering, opptakskrav Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Samt gjennomføre økonomiske og juridiske analyser.

Økonomi og jus

Utvikle ny høytlesning for barn kompetanse og etablere gode relasjoner. Studieår, bI har lange tradisjoner med fysioterapi stovner å forsyne arbeidsmarkedet med flinke folk og gode lederkandidater. Jus I, studieår, sikre gode avgjørelser og å unngå konflikter. Nettverket utgjør også et møtested hvor man vil utveksle erfaringer. Bedriftsøkonomisk analyse, vår, matematikk for økonomer del II statistikk for økonomer. Du får ein etterspurd og unik kompetanse innan økonomi og jus. Høst, du kan bygge på utdanninga med ei masterutdanning ved ulike høgskular og universitet.

Leksjoner 20, høyres Hus, stortingsgaten 20, 0161 Oslo, dag.Les mer om krav og unntaksregler: Andre interessante program).


44 Comments

Leave your comment

Leave your comment