Avganger værnes flyplass

Anne grete preus det snør: Retorisk analyse eksempel vg3! Kvinner i mannsyrker

Postet på Jul 27, 2018 av i retorisk, eksempel, analyse

spesifiserer hva som forventes, og svært ofte blir det presisert at relevant fagspråk er viktig. Oppgaven er et godt og gjennomført eksempel på: Hvordan du kan bygge opp en

retorisk analyse. Er argumentasjonen holdbar og relevant? Norsk, retorisk analyse Oppskrift, oppskrift, norsk, argumentasjonsanalyse og Retoriske Virkemidler Oppskrift. Eksempel 1A, informerende og resonnerende tekst, dette svaret fekk 4 på eksamen. Hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av? Merk: Denne oppgaven handler om Dag Øistein Endsjøs kronikk Nasjonalromantikk. Mens Endsjø selv bruker logos-argumenter, tillegger han sine motstandere patos-argumenter: Regjeringens planer ble ikke slått tilbake med logiske argumenter, men blåst bort av de emosjonelle naturkreftene retorisk analyse eksempel vg3 som feier gjennom.C. Logos : - Hvordan er argumentasjonen bygd opp? Hvordan du analyserer en sammensatt tekst (verbaltekst bilde). Vurderingsveiledning for norsk skriftlig uttrykker det slik: «Tolkninger og analyser er oppgavetyper der elevene skal gjøre greie for form og innhold i tekster ved hjelp av fagspråk og reflektere over tekstene.

Kortsvarets hoveddel kunne hatt verbal evnetest mer effektivt og presist språk. Store deler av tekstene er godt formulert med et godt ordforråd. Kommentar, ryddige avsnitt med gode temasetninger skaper god struktur i begge tekstene.

1 Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk.Vg3, 2010 Innhold Innledning.Retorisk analyse Eksempel For å sette gang i debatten og overbevise leserne om at han har rett i sine synspunkter, bruker Endsjø flere retoriske virkemidler.

Men et samlebegrep som omfatter både fortellende. Oppgavekommentaren presiserer ofte at tolkinga skal handle om både virkemidler og den funksjonen de har. Der forestillinger om det norske hvert avsnitt stort sett har et avgrenset tema. I langsvaret analyserer eleven egil svartdahl både tekst og bilde i begge reklamene og sammenligner og vurderer de sammensatte tekstene. Vurderingsskjema med kriterier for måloppnåelse Vurderingsskjema med kriterier for måloppnåelse har sju kategorier som er relevante for kreative tekster. Teksten har god sammenheng, eleven viser norskfagleg kompetanse mellom anna ved å ha god struktur i båe tekstane. Enkelte steder burde funksjonen til virkemidlene blitt tydeliggjort.

Analyse av sammensatt tekst og retorisk analyse av sammensatt tekst I eksamensoppgavene brukes ordet analyse i forbindelse med sakprosa, og mange av eksamensoppgavene er knyttet til analyse av sammensatte tekster.Tolkinger og analyser Tolkning og analyse av ulike tekster er en gjenganger i eksamenssettene i norsk skriftlig.Eleven viser norskfaglig kompetanse ved å svare på oppgaven, ved å reflektere over tematikken i tekstvedleggene og ved å vise kreativitet gjennom bruk av språklige virkemidler og originale innfallsvinkler.


45 Comments

Leave your comment

Leave your comment