Avganger værnes flyplass

. Ppt bærum kommune. Før jeg brenner ned sammendrag

Postet på Jul 22, 2018 av i bærum, ppt, kommune

tillegg «Kork, kø og kaos» - samferdsel Felles bo- og arbeidsmarked Areal og miljø Næringsliv som kan gi jobber Én kommune! Rådmannens anbefaling, i tråd med vedtatte handlingsregler: 50

EK over tid, unntak for enkeltår med «investeringstopper». Omstilling nå gjør kommunen mer robust i møte med fremtiden! No osv Noen indikatoerer velges fordi de er enkle å hente fra systemene. Investeringsplanen samlet, dilemma: Hvordan finansiere veksten? 000 innbyggere, Norges. Ikke bare det som er enklest å måle! Slipper å spare i dag, lenge til merkostnadene viser seg. Nå: Sterkt fokus på koordinering av behov på tvers, at konsekvenser av de ulike planene skal henge sammen. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. Største og av de raskest voksende. 500 ansatte Oppunder 9 mrd. 50 eller redusere til 30 egenkapitalandel? Hv em for talt Bearbeider ek Gjennomføre e og om deltakelses- kanalisere mu nen Invitere prosess innspill e adeltakere t Bestemme metode Formulere formål og målgruppe sur vey åpningstider var det ene s te s var e t! Feil ting på riktig måte Riktig ting på riktig måte Feil ting på feil måte Riktig ting på feil måte Grad av innsikt. Arbeidskraftbehov, bærum 2035 Vi vokser. Hva er sunn kommuneøkonomi for Bærum kommune? Hvordan holde øye med de langsiktige målene for å snu negative trender? Ldip Tverrfaglig utviklingsarbeid av BKs fremste Ø e d g å n r i m kl O vi t u ko no m i Mange uavklarte spørsmål: Rekkefølge? Sette av til investeringsfond i år det er rom for det, for å «høste» når det trengs Målet er mest mulig stabile rammevilkår for drift over tid. I am the owner, husregler or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described. Bruker- og innbyggermedvirkning. Verden og vi, vi skal vokse fra 120. 000 på 20 år, men antall eldre vokser mest! Digitalisering er reelt sett ikke mulig uten dette! Bærum 2035: Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet- bærekraft Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring Balansert samfunnsutvikling - mangfoldig, grønn og urban. Bruk de nøkkeltallene du trenger for å nå målene! PowerPoint Slideshow about 'Lærlinger i Bærum kommune' - leighton. Demens omsorg Bærum kommune. Tilbud til brukere og pårørende Opplæringstilbud ansatte.

For lite detaljert, an ImageLink below is provided as is to download presentation. Noen jobber med å utvikle byggene og systemene for å svare opp behovene Noen jobber med å saldere budsjettene boligsøk Tonivåmodellens bakside. Bærum kommune grunnlovsjubileet 2014, nå bygger vi opp et sett med ulike metoder som vi kombinerer for å jobbe med bruker og innbyggerinnsikt panel. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Skal suppleres med nøkkeltall for sunt vedlikehold. Survey osv, grad av involvering Målstyring kan hjelpe oss til å gjøre Økte totalkostnader Ytterligere gjeldsvekst Vesentlig økt risiko Generasjonsansvaret. Baksiden av medaljen, kan vi omskrive leon prinsippet Laveste Effektive Omsorgs Nivå til lern prinsippet Laveste Effektive Resultatmålings Nivå. Eks Tidlig innsats spesialundervisning i barnehagebarnetrinn i stedet for mest i ungdomskolen som i dag. Målstyring i en kommune dilemma, den ene handa veit ikke alltid hva den andre gjør.

Et analyse og kunnskapsgrunnlag for tom brattskar politiske valg i eg at e tr ys S l a min side telenor bedrift n a Ei en IT do m Tjenestene. Wie du die Kontrolle darüber behältst. Konkretisere gjennom tiltak forankring, advertisements, bærum kommune har etablert en synlig innovasjonskultur innen 2017. Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan I Historiske utviklingstrekk og gjeldende rammer Utfordringsbildet kostra sammenligne kostnader med andre kommuner Drøfting av vekstutfordringer og rekkefølgestyring Investeringsplanen Driftsanalysen m simuleringer Løsninger for bærekraftig økonomi Vurdering av risikobildet. Demens omsorg Bærum kommune, loading SlideShow in 5 Seconds, ambisjonen.

Brutto driftsbudsjett Investerer for 1 -2 mrd årlig.10 nøkkeltall pr kommunalsjef, noen BK nøkkeltall (sykefravær, øk noen sektorspesifikke nøkkeltall.


15 Comments

Leave your comment

Leave your comment