Avganger værnes flyplass

Scatec solar aksje, Samisk legeforening, Oslo promotion

Postet på Jul 25, 2018 av i samisk, legeforening

er gått, har UiT Norges arktiske universitet eksistert og vært en spydspiss i utdanningen av helsepersonell for landsdelen. Dagens undervisning i samisk helse ved UiT kan betegnes som tilfeldig

sparsom og avhengig av hva den enkelte underviser bringer til torgs. Og da glemmer vi nesten at det samiske er annerledes enn det vestlige. Veldig morsomt at jeg ble valgt. Har gjort flittig bruk av lægenes artikler i «Medisinalberetningen» som er en sann gullgrube for den som vil studere vår folkemedisin. Ville man sagt det samme om Alta nærsykehus? Stor var skuffelsen når fire års arbeid ble forkastet og Finnmarkssykehuset ønsket tilbudet utredet på nytt. Prosjektets formål var å videreutvikle innholdet i den eksisterende undervisningen i urfolkshelse for medisinerutdanningene, skape et nasjonalt enhetlig studieopplegg og etablere et nettverk av undervisere i urfolkshelse. Hetta forteller at han ikke vet om livet hans endres nå som han er blitt valgt til leder, men at han vil fortsette å jobbe med samisk legeforening samisk språk og kultur innen helse. Den samiske aktivisten og politikeren Elsa Laula Renberg (18771931 fotografert rundt 1916. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud ( ) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen, kulturhistorikeren, teologen og ministeren Just Qvigstad ( ). Jeg har i flere ti år jobbet med å prøve å fremme at språk og kultur er veldig viktig i helsetjenesten. Sametinget har vært i dialog med både Helse Nord og Finnmarkssykehuset for å få helseparken påbegynt, men uten resultat. Mange samiske ungdommer fra indre Finnmark har valgt legeyrket så vel som andre helseutdanninger og kanskje på grunn av rollemodeller i nærmiljøet. I en stresset sykdomssituasjon er trygghet og tillit til helsevesenet helt vesentlig og avhengig av at pasient og behandler kan kommunisere. Fagmiljøet i Karasjok har vært et stabilt og viktig bidrag både for hele Finnmarks befolkning, for samiske pasienter utenfor Finnmark, men også fra Finland og Sverige. Ved University of Minnesota Medical School, Duluth Campus, rekrutteres urfolksstudenter fra hele USA til en urfolksfokusert medisinerutdanning. Tiden er inne for å tenke nytt! Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nylig presisert sitt oppdrag til Helse Nord ved å be de «ta et særskilt ansvar for framdriften i prosjektet» og se dette i en større sammenheng. Særlig interessant er et av deres ord for sykdom i sin alminnelighet, dawda, som er gno. De samiske spesialisthelsetilbudene ved Spesialistlegesenteret og ved sanks i Karasjok ble etablert på 80-tallet med hard motstand fra Finnmark fylke, men støttet av sentrale helsemyndigheter. Av schamanismen, deres magiske medisin, av noaidens, medisinmannens bruk av trolltrommen for å søke hjelp hos de døde, er det ikke stort igjen i vår tid. Undervisningen har både et kvalifiseringskurs før opptak til medisinstudiet og undervisning som tar utgangspunkt i urfolkenes historie. I 2011 bevilget Helse Nord midler til arbeidet, men spaden er ennå ikke kommet i jorda. Er det manglende vilje, inkompetanse eller trenering av samiske rettigheter som ligger bak? Distriktslæge i Tana og har skrevet om samenes lægemetoder i Münchener med. Her vil et globalt fokus på urfolkshelse passe godt inn. Kronikken er skrevet på vegne av styret i Samisk Legeforening. Som det første medisinske fakultet i landet, opprettet de en årlig kvote for to samisktalende medisinerstudenter. Spesialistlegesenteret i Karasjok ble også en modell for spesialistpoliklinikken i Alta.

Vi trenger et samisk kunnskapsløft i helsefagutdanningene. Vil ha i gang samisk helsepark. Samisk kultur og språk, leger og legestudenter blir nesten akkulturert og blir nesten en del gardermoen ullgris av den vestlige tenkemåten.

Samisk legeforening studentseminar for helsefag studenter ved det arktiske universitet.Vi hadde 3 foredrag.Tidligere seniorrådgiver i helsedirektoratet ble valgt til leder for.

Samisk legeforening

Det siste forslaget er i ferd med å ta form med revideringen av legestudiet ved tekniske tjenester faktabok UiT og utplassering av studenter til Finnmark femte vvs laksevåg og sjette studieår. Og entusiasmen er stor, the Leaders in Indigenous Medical Education The lime Network. Men på et høyere faglig nivå hver gang. Har dette synet endret seg, over tid og parallelt med økt kunnskap. Helse Nord må på banen og være seg sitt ansvar bevisst. Instituttet for sammenlignende kulturforskning, jeg vet ikke om det endres så mye. Det er veldig artig å få den tilliten fra mine kollegaer. Ny revidert studieplan i medisin ved UiT Utplassering av studenter til Finnmark femte og sjette studieår.


22 Comments

Leave your comment

Leave your comment