Avganger værnes flyplass

Frode sandberg - Våte historier

Postet på Jul 25, 2018 av i våte, historier

kontrollinjer blir koblet korrekt. Treet er nå klart til å koble brønnen til produksjonsrørledninger og manifolder. Mennesket har også fått tenner som vi gjerne hugger inn i de saftigste

bitene vi kan finne. Diskusjonen om LoVeSe må diskuteres i dette perspektivet, og ikke i den kortsiktige tankegangen til petroleumsfantastene, som bare har de nærmeste årenes regnskapstall å fare med. På dypere vann brukes det ikke guide-vaiere. Men hva var Norge sykepleier før oljen? Dhsv og barriereventilene i ventiltreet blir stengt. Bioprospektering (undersøke nye arter) kan gi oss en ny type antibiotika til erstatning for den som skaper problemer (resistens) for oss? Reiselivet vil vokse seg enda sterkere, og vi skal ta godt imot dem som kommer, i trygg forvissning om det er de som tar planetens behov på alvor som også blir fremtidens vinnere. Ikke den økonomiske døgnflua som oljerikdommen vil være om noen. Testtre blir montert på stigerøret, og brønnen produksjonstestes. Dette blir gjort ved hjelp av kontrollsystemer på rigg/skip som kobles til trærne via installasjonskabler ( umbilicals ). Etter at treet er installert, må riggen med BOP og stigerør kobles på brønnen for å kunne sette produksjonsrør og komplettering. Nå kan alle ventiler og instrumenter overvåkes fra et lite kontrollsystem på riggen under installasjonsprosessen. I snart femti år har Norge vært en oljenasjon. EDP monteres opp på toppen av treet. Horisontale ventiltrær monteres før produksjonsrør og -henger er montert. Alt blir testet igjen. Vi er nemlig et folk som har vært her i minst ti tusen år, og som sannsynligvis kommer til å klore oss fast her til sola brenner oss til kosmisk støv. Hvor mange vet at Norge er verdens tiende største land om vi regner kontinentalsokkelen med i arealet vårt? Hvordan skal vår felles mor behandles etter at vi er blitt i stand til å lage våre egne regler og ha meninger om dette og hint? Forskning, næringsvirksomhet og utvikling basert på den blå revolusjonen må bli folke-eie. Etter at brønnen er testet, installeres to wireline-plugger i servicetilgangen av produksjonsrøret. Ventiltreet blir kjørt med workover riser og festet på brønnhodet. 500 meter, brukes guide - vaiere i hvert hjørne av ventiltrærne til guide-poster på brønnrammen, slik at ventiltreet styres ned på brønnhodet. Gjennom umbilicalen føres hydraulikksignal til ventilene og signaler til og fra installasjonskontroll-systemet på riggen.

Våte historier

rentenedsettelse Det er nødvendig med et ekstra BOPrun for horisontale trær. Perspektivene rundt dette har neppe gått opp for oss ennå. Og enda viktigere, at vi har prestert å tillate privat eierskap av sentrale fiskeressurser blir et bevis på hvor lite våre myndigheter har forstått av dette. Nedihullshydraulikklinjer og elektriske hva er ungdomsrett linjer må kobles riktig mellom ventiltre og brønn. Opp mot disse perspektivene blir den stakkarslige konsekvensutredninga av havområdene rundt Lofoten direkte latterlige. Visste vi at havet rommer arter av planter og dyr vi aldri har sett eller forstått oss på ennå.

Og det settes en plugg over dhsv i produksjonsrøret. Kort oppsummert er installasjonsprosedyren for et vertikal ventiltre slik. Men bruke oljeformuen til å sette en standard som kommer til å gi oss global respekt som folk. Mens resten er bokmål, og det settes en plugg som midlertidig barriere.


50 Comments

Leave your comment

Leave your comment