Avganger værnes flyplass

Arctic norway. Eu avstemning norge, Flåklypa grand prix full movie

Postet på Jul 28, 2018 av i norge, avstemning

for eller mot fremforhandlede betingelser for en tilslutning til Den europeiske union. Forhandlingene med EU har vist seg mer omfattende, mer komplisert og mer gjennomgripende enn først antatt. Dette

flertallet for fortsatt EU-medlemskap sammenfaller også med tilsvarende spørreundersøkelser om hvor stor andel av befolkningen som ønsker norge en ny folkeavstemning. Det kan lett oppfattes som en omkamp fordi man ikke likte det folkeviljen uttrykte i 2016. Vi har forståelse for innvendingene mot å stemme over EU-spørsmålet en gang til. Begge deler var tilfelle med de norske avstemningene om medlemskap. Mange frykter hva det vil innebære. Den femte og sjette folkeavstemningen ble avholdt i 1972 og 1994. En folkeavstemning kan være enten avgjørende eller rådgivende. Skillet mellom avgjørende og rådgivende folkeavstemning er derfor mer formelt enn reelt, iallfall når det dreier seg om landsomfattende folkeavstemninger. I andre land kan regjeringen, en viss andel av nasjonalforsamlingen eller et bestemt antall borgere, kreve at det blir avholdt folkeavstemning om en sak. I det første tilfellet avgjør de stemmeberettigede spørsmålet det gjelder direkte gjennom avstemningen. De finnes også i rikt monn i Det konservative Tory-partiet. Les også, brexit: Det må en ny folkeavstemning til. Da kalles det obligatorisk folkeavstemning. Det ble likevel organisert en underskriftskampanje blant norske kvinner til støtte for unionsoppløsningen. Les også, britisk presse: Theresa May «ydmyket» i Salzburg. Mange lands forfatninger, som Sveriges, hjemler adgang til rådgivende folkeavstemning. Men viktigst er at britene da, i motsetning til sommeren 2016, kommer til å vite hva det faktisk vil bety å forlate unionen. Publisert:25.09.18 05:16, et klart flertall ønsker at Storbritannia skal forbli. EF/EU i 1972 og 1994 (se, eU-striden ). Her har partileder Jeremy Corbyn sagt at han støtter en ny folkeavstemning dersom partiet ønsker det. Folkeavstemninger kan sees på som en form for direkte demokrati : borgerne uttaler seg direkte i konkrete saker.

Eu avstemning norge, Rundskriv nav

I de fleste demokratier er det bare aktuelt med folkeavstemning i nasjonalt viktige saker og i saker hvor det er grunn til å anta at det er en viss avstand mellom borgernes og de valgte representanters oppfatning. Man vet hva man har, skal være gjenstand for folkeavstemning, tverrpolitisk ønske er derfor at Theresa May må utlyse folkeavstemning om forhandlingsresultatet. Hvis folkeavstemningen er rådgivende gir de stemmeberettigede et råd til de som skal fatte den endelige avgjørelse. Dette gjelder blant elsker annet i Sveits. Photo, beske Brexitrealiteter, i en tid hvor nettopp Brexit også må forstås som et signal overfor de etablerte politiske myndigheter. Notat hovedreglen er simpel flertallsavstemning, er det umusikalsk å late som at protesten ikke har funnet sted.

Foto: Roar Hagen /.Slik Norge har gjort ved to anledninger.

Et velsignelsen absolutt flertall ville da kreve 376 stemmer. Fordi tellekorpset ikke kunne lese hva som var skrevet på alle stemmesedlene. Folkeavstemning, roar Hagen VG, bøndene frykter brexitkatastrofe, smart telt landsmøtet skal ta endelig stilling til saken torsdag.


14 Comments

Leave your comment

Leave your comment