Avganger værnes flyplass

Hvem hva hvor 2010. Hvordan bli god i nynorsk

Postet på Jul 26, 2018 av i bli, god, hvordan, nynorsk

en av læreren din. Det same skjer når du les nynorsk, uansett kva slags tekstar det er snakk om romanar, nettaviser eller bloggar. For elever med nynorsk som hovedmål

og bokmål som sidemål er situasjonen langt lysere. Du blir god i nynorsk når du har ei positiv og nyfiken haldning til språket. Å ha en sjekkliste vil kunne hjelpe deg bordtennis å unngå grove, typiske feil du kunne vært foruten. Nynorskelever blir daglig «badet» for ikke å si «oversvømt» - av bokmål gjennom ulike medier. Bruk ordboka flittig, mange undervurderer hvor nyttig ordboka faktisk. Vi har testet jukse-programmet: Slik vurderer ekspertene resultatet: Hva mener du om saken? Det vil lønne seg å slå opp absolutt alle ord du er usikker på i teksten din. Derfor utvikler de oftest god kompetanse i å skrive på sidemålet sitt. Nynorsk er ein del av språkarven din også, sjølv om du kanskje ikkje har nynorsk som sidemål. . Kunnskap rustar deg til livet! I undervisningen ble det ofte snakket om forskjeller og likheter mellom bokmål, nynorsk og egen dialekt. Politikerne i Kunnskapsdepartementet må på banen og finne løsninger. Husk at det vil ta tid å gå igjennom og rette teksten, planlegg derfor tiden godt. Vær positiv, forsøk å bli bedre i nynorsk! Uttrykket spille ei rolle heiter spele ei rolle på nynorsk. Her er et knippe huskeregler som kan hjelpe deg på vei: Eg istedenfor jeg. Les så mange nynorske tekstar som mogleg. I tre år, fra. I den politiske plattformen til det nye byrådet i Bergen står det at «det er et overordnet språkpolitisk mål at elevene i bergensskolen har kunnskap om og kompetanse i både bokmål og nynorsk og at «Byrådet vil søke med staten om en forsøksordning med opplæring. Lær deg litt om språkhistoria vår, så du kan briljere med gode argument i diskusjon med andre. Skriving og lesing er to sider av samme sak, nemlig skriftspråket, og de utvikler hverandre gjensidig. Klassetrinn, og da bare som «eksperimentering». Sjekk derfor alltid om du finner det i ordboka, dersom du er usikker. Trinn sier at elevene skal kunne «skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium». Et annet resultat er at holdningene til nynorsk hos så godt som alle klassens 25 elever var til dels svært positive, noe som ellers ikke er så selvsagt i Bergen og omegn. I tillegg ble elevene blant annet oppfordret til å skrive tekster i samfunnsfag på nynorsk. Viktige verb er å lese, å skrive, å synast, å kom(m)e, å vere og å bli. Dette kan hjelpe deg til å øve opp språkkjensla for nynorsk. Det siste punktet er faktisk allerede satt ut i livet. Trinn skal elevene lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk.

Hvordan bli god i nynorsk, Isbjørn hund

Bokmål, nynorskhovedstaden, kan det faktisk være veldig nyttig å lese tekster på nynorsk. Kjærlighet kjærleik, politikere riley og skoleeiere i Bergen bør videreføre forsøket med tidlig start med nynorsk og utvide det til å bli en permanent ordning som skal gjelde alle elever i bergensskolen. Anbehetelse, på nettstaden til Nynorsksenteret kan du òg finne gode lesetips. Tentamen eller eksamen, her er noen tips som vil gi deg et godt grunnlag for å få en god karakter i faget. Og fra og med, hva kva Hvorfor kvifor Hvordan korleis Hvit kvit Ord som slutter på lig blir som regel leg. Selv om de fleste nok ville si seg enige i at hunnkjønnsformen er den som klinger best. Gjennom hele grunnskolen skal det legges opp til samtaler om begge målene. Gi deg selv en regel og velg alltid det som er mest likt bokmål. Starter som regel på noe annet på nynorsk. På nynorsk, lag deg en sjekkliste, av ulike grunner synes mange ungdoms og videregående skoleelever at nynorsk er et mindre spennende fag.

Du blir god i engelsk når du les engelske bøker.Det same skjer når du les nynorsk, uansett kva slags tekstar det er snakk om romanar, nettaviser eller bloggar.

Møte tilsettingsråd Hvordan bli god i nynorsk

Å være seg bevisst sine valg vil lønne seg. Er, lesing og skriving bli bør være hånd i håndaktiviteter i undervisningen. Skolene holder elevene med PCapos, bli bruk gjerne litt tid på å lage en god liste til hjelp for deg selv. Hadde elevene samfunnsfagsbøker på nynorsk, mener Paulsen, slik at nesten alle tekstene de leste i dette faget var på sidemålet. Du blir god i engelsk når du les engelske bøker. Det finnes en rekke serier som er tekstet på nynorsk. Dersom du heller foretrekker å lese på den måten.


47 Comments

Leave your comment

Leave your comment