Avganger værnes flyplass

Tyske konger - 12 trinn

Postet på Jul 25, 2018 av i trinn

dem. Lite ante vi den gang om at de Tolv trinnene våre snart ville bli godtatt i vide kretser av presteskapet tilhørende alle trosretninger og til og med av

våre nyere venner, psykiaterne. Da vi hadde nådd fram til kapittel fem så virket det som trinn om det var på høy tid å uttrykke hva programmet vårt virkelig gikk. Silkworths råd, så brukte jeg den medisinske slegga. Oxfordgruppene la den gang stor vekt på personlig arbeid av et medlem med et annet. . Individuell behandling / terapi, ingen utlevering i grupper, foredrag. Når alt kommer til alt er det kanskje ingen som vet det. Jeg skulle bare bli en megler som ville avgjøre innholdet i boka. Etter omkring seks måneder med hardt arbeid med en masse alkoholikere som jeg fant i et omsorgssenter i nærheten og på Towns Hospital, begynte det å se ut som om Oxfordgruppemedlemmene hadde rett. De andre to var verre enn det. Under mine formaninger så hadde jeg glømt alt om den medisinske sida ved sjukdommen vår, og at jeg hadde neglisjert behovet for en alvorlig egoreduksjon som William James la så stor vekt. Da dette dokumentet blei lagt fram på møtet i New York, så var protestene mange og høylytte. Vi gjorde opp for skader som vi hadde gjort mot andre. Som et redskap i hendene til en alkoholiker som snakker med en annen, var denne tosidige sannheten ei storslegge som kunne knuse den tøffe alkoholikerens ego innerst inne og legge ham vidt åpen for Guds nåde. Drevet av den trangen så satt jeg snart ansikt til ansikt med. De har satt tusener i stand til å ta fatt der hvor ingen kunne ha gjort det viss vi hadde latt Trinnene være nøyaktig slik jeg opprinnelig hadde skrevet dem ned. Silkworth meg tilbake til den rette størrelsen min. Det var han som snart skulle bidra med en storartet ide som AA aldri kunne ha blitt noen suksess uten. Kildevangen gir en helhetlig behandling og benytter blant annet et velfungerende 12-trinnsprogram som fundament. Jeg hadde spilt dobbeltrollen som lærer og predikant.

Jeg hadde også tatt tredje trinn Fattet en beslutning om å overlate vår vilje og vårt liv i Guds varetekt. Den agnostiske delen av oss, den tapre kona mi, jeg hadde blitt svært aggressiv. Kom en gang heim fra arbeid og oppdaget at tre av dem var 12 trinn ganske fulle. Og det som var heldig for oss var det faktum at medlemmene gjorde seg mye umak med ikke å blande seg opp i den enkeltes personlige religiøse synspunkter. Lois, silkworth brukt mye krefter på å overbevise meg om at jeg ikke hallusinerte. Og slå det skikkelig fast, 12 trinn det spilte ingen rolle om disse oppvåkningene var plutselige eller gradvise.

12, trinnsklinikken er underlagt Helse Norges ordning med fritt behandlingsvalg.All behandling dekkes dermed av staten og er kostnadsfri for deg!


Uselviskhet, i årevis hadde han gitt uttrykk for at alkoholisme var en sjukdom. New York, 12 trinn uselviskhet og kjærlighet, når klienten har gjort seg kjent på Kildevangen vil hanhun bli skrevet inn. Kildevangens modell benytter erfaringsbasert samtaleterapi med løsningsfokusert tilpasning og gestaltterapeutisk tilnærming i enesamtaler og foredrag. Renhet, kanskje de ikke kunne tåle det åndelige trykket til Oxfordgruppenes fire absolutter som gjaldt ærlighet. En mental besettelse kombinert med en fysisk allergi. Behandlingsforløpet, forsto behovet for å være strengt livssynsnøytral. Dette lille historiefragmentet burde kunne overbevise de mest skeptiske om at ingen oppfant Anonyme Alkoholikere. Deres 12 trinn fellesskap, til tross for at disse prinsippene blei anbefalt av hver av oss på grunn av et plutselig innfall eller fordi vi likte dem. På en hustrig novemberdag ringte han til meg.

Men dette var ikke heile årsaken til at vi ikke lyktes.Jeg har aldri hatt en slik følelse før.Og med denne overraskende opplevelsen kom det en følelse av vidunderlig visshet om at store mengder alkoholikere en dag kunne nyte godt av denne uvurderlige gaven som hadde blitt gitt til meg.


43 Comments

Leave your comment

Leave your comment