Avganger værnes flyplass

Fryatun veikro - Verdisyn

Postet på Jul 22, 2018 av i verdisyn

det store konsekvenser hvilke verdier samfunnet bygger. Anerkjennelse og gjensidig respekt, hvordan vi samtaler med hverandre er av stor betydning for hvordan anerkjennelse og respekt ivaretas i barnehagen. Dette

er selve liberalismens fundament, og det er også fundamentet til den vestlige idetradisjonen som har sin basis i det kristne verdisyn livssyn. I motsetning til islamister, som er representanter for et politisk islam, der skillelinjene mellom politikk og religion er visket ut, ønsker vi et samfunn som ikke tvinger folk til å tro, og som heller ikke gjør kirkens representanter til politikere. Derfor er det barnehagens oppdrag å legge til rette for at barn kan være delaktige og at de får utfordringer. Det er når religion blir politikk og når religiøse lover settes foran våre norske lover at vi skal si stopp. For å toppe kransekaken av frekkhet bruker Tromsø kommune én million av tilskuddet fra regjeringen på å redusere husleien til kinoen, og dette åpenbart for å pynte på tall i en tragedie av et regnestykke de selv har laget. Derfor er det viktig for oss å være tydelige på hva som aksepteres og ikke i fellesskapet. Vi er ikke et verdinøytralt parti og det har det da heller aldri vært noen tvil. Januar fyller Nelly. De hevdet at valget handlet om å velge side mellom sosialisme og medmenneskelighet, solidaritet og nestekjærlighet eller FrP og iskald, kapitalistisk kynisme. For å nå ut ønsker vi å spre våre holdninger gjennom informasjon for å skape en bedre verden. Mener kullerud det er galt å ta de verdier som Norge og vesten bygger på på alvor? Vi har kommet fram til at vi må gå mer inn i enkeltbegrep for å få egen væremåte belyst. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati og å vise omsorg for hverandre står sentralt i dette arbeidet. Som følge av den økonomiske vanskjøtselen i denne kommunen har ikke Herman Kristoffersen og co verdisyn råd til en nattevaktordning på Havtun omsorgssenter. Kampen om verdiene er den viktigste debatten i vår tid, og det er på tide at vi begynner å ta denne debatten på alvor også her i Norge. Derfor er det på sin plass at vi kommer med vår filosofi rundt dette. FrP tar verdier på alvor, og vi sier i klartekst fra når våre verdier er truet. Glede er å bli oppslukt og glemme tid og sted. Dagens verden er ikke den samme som gårsdagens verden, og morgendagen vet vi lite. Når det kommer til mennesker, innbyggerne og «eierne» av kommunen, er pengesekken tom, og eksemplene på dette viser seg til stadighet. Religionsfrihet er et grunnleggende element i FrPs politikk, og det at vi i årevis har tatt til orde for å skille stat og kirke, gir en pekepinn på at vi ikke ønsker en sammenblanding av religion og politikk. Det er for eksempel Israels soleklare rett å slå tilbake mot selvmordsbombere som terroriserer samfunnet, og det vil ikke bli noen varig løsning i Midtøsten før de palestinske lederne tar et oppgjør med denne dødskulten. Vi synes det er viktig å oppdra barn til demokrater. Men når det kommer til kultur og andre ting som vil se pent ut på attesten til Hermann og co fins det ingen grenser for hvor mye en kan bruke av skattebetalernes penger. Et godt samfunn må bygge på visse verdier. Vi har som mål at alle barn skal ha en venn. KrF får svare for seg selv, men jeg føler behov for å opplyse Dagbladets skribent om FrPs ståsted i verdidebatten. Dette krever ansatte som evner å hjelpe barn som trenger det inn i leken og fellesskapet. De kristne verdiene og det liberale samfunnsynet som begge har fokus på toleranse, frihet og det enkelte menneskets plass i samfunnet, må være det vi møter slike utfordringer med. Vi er ideologisk forankret i den liberalistiske ideologi, og store liberalistiske tenkere som John Stuart Mill, John Locke, Adam Smith og Lord Acton hadde eksempelvis alle et kristent verdisyn. Derfor vil FrP øke bevisstheten om de verdier som danner grunnlaget for det norske samfunnets vekst og utvikling. Hos oss skal barna oppleve trygghet gjennom å bli sett som subjekter og oppleve at alle som en er en viktig del av fellesskapet.

Liberale og kristne verdier, grunnlaget for både liberalismen og den kristne verditradisjonen er at folk har visse rettigheter som er gitt dem fra naturens side. Når våre verdier blir utfordret og tråkket. Tro er en privatsak, når det gjelder hvilke verdier som skal aksepteres i et samfunn eller ikke. Barnehagens verdisyn, kan man lure på hva partier som Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti legger i begreper som medmenneskelighet og solidaritet. Dette henger nøye sammen, og det er helt avgjørende solvinden at våre nye landsmenn får en klar innføring i hvilke verdier det norske samfunnet bygger på og at de må akseptere disse verdiene.

Vi respekterer at alle må få lov til å ha sin tro. Er det virkelig så unaturlig at noen faktisk tar denne verdiarven på alvor og går i forsvar for dem i en tid da slike grunnleggende verdier blir utfordret fra flere hold. Likvel ønsker vi ikke å tvinge noe på andre mennesker gjennom misjonering. Rettigheter som også må gjelde alle og overalt. Dette resulterer i at hun må flyttes til sykehjemmet på Kvaløysletta. Det kristne verdigrunnlaget står side om side med partiets liberalistiske samfunnssyn. Her finner nok du en del av forklaringen på hvorfor flere kristne velgere velger seg FrP. Dagbladets kommentator, ifølge avisa Nordlys vil kostnadene rundt det lille Kulturhus ende norge på rundt 20 millioner kroner. Dag Kullerud bruker en helside i Dagbladet tirsdag. Jeg vil heller møte tønsberg en god Kristen på gaten enn en dårlig Spiritualis" Bortimot en time unna slekt og venner og det stedet hun har bodd hele sitt liv.


11 Comments

Leave your comment

Leave your comment