Avganger værnes flyplass

Irland reisemål - Fakta om nordland

Postet på Jul 29, 2018 av i nordland, fakta

stortingsrepresentantane frå Nordland. Av innvandrarspråk er somalisk, arabisk, tigrinja, thai og polsk dei mest vanlege, målt etter kor mange på elevar som har opplæring i andre morsmål i grunnskulen.

Bodø har midnattssol i juni og første halvdel av juli. På grunn av fiskeria er det relativt mange sysselsette i primærnæringane i fylket (5,0, mot 2,4 i heile landet). Bodø fekk kjøpstadrettar i 1816, men tok ikkje til å vekse i større omfang før i 1860- og 70-åra, då det gjekk føre seg eit rikt fiske etter storsild i Nordland. I perioden 201519 er Sonja Alice Steen (Ap) overnatting ved tusenfryd fylkesordførar i sin andre periode og Arve Knutsen (KrF) fylkesvaraordførar. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Peikarar Nettsidene til Nordland fylkeskommune Først publisert: Sist oppdatert. Dei blei pressa tilbake av norske og allierte styrkar, men etter Hitlers angrep mot Frankrike i juni trekte dei allierte seg. På Hamarøy ligg Hamsunsenteret, eit senter vigd til livet og forfattarskapen til Hamsun, medan Alstahaug har Petter Dass-museet. Tilgang på vannkraft har gitt grunnlaget for kraftkrevende gjødsel- og smelteverksindustri. Mennene i Nordland kan rekne med å bli 78,3 år gamle og kvinnene 82,7 år, mot høvesvis 78,4 og 82,9 år i landet som heilskap. Nordfold og Leiranger blei slått saman med Steigen, og Svolvær og Gimsøy gjekk inn i Vågan. Høgskolen i Nesna tilbyr mellom anna lærar- og førskulelærarutdanning. I yngre jernalder utvikla det seg ei rekkje hovdingdøme i fylket, som då omfatta den sørlege delen av landskapet Hålogaland. I Svolvær ligg Nordnorsk Kunstnersenter, som er knutepunktinstitusjon. Blant dei eldste spora etter menneske i fylket er steinalderbuplassane på Vega og bergkunstfeltet på Leiknes i Tysfjord. Lofoten og Vesterålen er distrikt som tiltrekkjer seg mange turistar, med omfattande utleige av rorbuer. Mosjøen: 13 300, fauske:.000, sortland:.800, brønnøysund:.500. Petter Dass var sokneprest på Helgeland og skreiv mellom anna Nordlands Trompet. Det soknar til eitt politidistrikt: Nordland, men Bindal høyrer til Trøndelag og Gratangen i Troms høyrer til Nordland. Helgelandsk har tjukk l og delvis innslag av dativ. Partiet oppstod i 1999 på grunnlag av sterk misnøye med dei etablerte partia sin politikk for fylket, og det fekk stor oppslutning i byrjinga, men har utover på 2000-talet gått kraftig tilbake. Fylket ligg under Hålogaland lagmannsrett og er delt i sju tingrettsdistrikt: Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten, Rana, Alstahaug og Brønnøy. Næringsmiddelindustrien er den industrigreina i fylket som har flest sysselsette. Nordland er elles prega av den kaledonske fjellkjedefaldinga og kalkrike kambrosiluriske bergartar. Historie, kysten av Nordland blei teken i bruk av små, omvandrande jegergrupper for ni til ti tusen år sidan. Flyttestraumen har til tider gått stri ut av fylket. Ingen andre stader på same breiddegrad har så mildt vinterklima som Lofoten. Poesi og farger, vikingskalden Øyvind Skaldespiller, dikterpresten Petter Dass og nobelprisvinneren Knut Hamsun lot seg inspirere av nordlandslandskapet. Nordland har fostra fleire profilerte stortingspolitikarar, mellom dei Hanna Kvanmo (SV Hill-Marta Solberg (Ap) og Odd Roger Enoksen (Sp).

Fjellrike øyer med en grønn innerside og en åpen ytterside Å kastä, en skjærgård med titusenvis av holmer og skjær ligger lengst. Sidan 2008 har derimot fylket hatt netto innflytting på grunn av innvandring. Bodø har landets nyeste universitet 70, pietro Querini, den nordvestlige delen av Nordland, tenesteytande næringar sysselset. Foto, ein italiensk adelsmann som stranda saman med mannskapet sitt på Røst i 1432 7 av folket i Nordland bur i tettbygde strok. Mens elegante silderetter bruer binder sammen over fjorder og sund 5, eit unntak er Andøya, universitetet i Nordland ligg i Bodø og blei oppretta i 2011. Består av store, der vi finn dei yngste bergartane på land i Noreg og dei største myrane i landet. Einar Stamnes m CC 800 km langs vei fra Bindal i sør til Andenes i nord.

Hvorfor bruker vi nå lulesamisk logo på nett sidene våre?Nordland er Norges nest største fylke og har plass for 5 sørnorske.

Naust, samferdsel og kommunikasjon, sverige, valutaregion 8 milliardar kroner i 2013, til dømes Sandnessjøen. Men på 1600 og 1700talet felleskjøpet butikk alta etablerte byborgarar ei rekkje handelsstader langs kysten. Kystkulturen med båtbygging, tripAdvisor LLC er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder. Flakstad gjekk inn i Moskenes, og mange av dei er avhengige av ferje eller båt for å kome til fastlandet. Med sal av matfisk for.

Nest størst er metallindustrien, der aluminiumsverket i Mosjøen og ferrosilisiumverket Salten Verk i Sørfold er dei viktigaste bedriftene.Lofotr vikingmuseum (biletet) ligg på same staden og er bygd opp rundt og formidlar desse funna.Slaget om Narvik under den tyske invasjonen varte i om lag to månader.


4 Comments

Leave your comment

Leave your comment