Avganger værnes flyplass

Samordna opptak venteliste - Lavvo samer

Postet på Jul 27, 2018 av i lavvo, samer

det. Disse lavvoene er rimelige, lette og bruke og er svært slitesterke. Økt kolonisering og opp i gjennom årene førte til at samene måtte finne andre måter å livnære

seg på i stedet for den famle veidemannskulturen. Det ble erstattet av en næringsmessig differensiering som blant annet gikk ut på en snevrere utnyttelse av færre nisjer. Det er her saker som berører samer blir behandlet. (samer i kofte som bor i lavvo etc). Bomull og ull puster godt og dette gjør at kondens ikke er noe problem i disse teltene. Samer hadde ikke tradisjon for skriftlighet fordi dette ikke var ansett som viktig for dem, muntlig tradisjon stått meget sentralt blant den samiske kulturen. Dialektene kan være så forskjellige at de samer også kan nesten sees på som helt ulike språk. Det eksisterte en viss samisk opposisjon mot denne politikken på begynnelsen av 1900-tallet. Den gryende arbeiderbevegelsen slukte imidlertid hele den etnisk baserte mobiliseringen opp i det store fellesskapet og reduserte for så vidt på den måten hele samesaken til et spørsmål om sosial rettferdighet og likhet. Samisk bryllupsfeiring er forbundet med lange tradisjoner, og det er ikke uvanlig at det er flere hundre gjester til stedet. Lavvoen har blitt, mindre, enklere og lettere å bruke. En stor del av troen var det å ofre. Samene brukte gjerne seilduk om sommeren og ullstoff om vinteren. I Norge bor det samer over hele landet, og som nordmenn flest bor kanskje de fleste i byer og tettsteder, i og utenfor Sápmi. Samiske rettigheter Samene som lever i Norge i dag har de samme rettighetene som det nordmenn har. Samtidig ga sosialdarwinistiske vurderinger på det ideologiske planet legitimitet til en hierarkisk plassering av den norske kulturen på et høyere nivå enn den samiske. Denne politikken stod fast helt til etter andre verdenskrig. Dette området kalles på samisk Sápmi (se kart). Plantelivet er likt, veldig karrig, altså ufruktbar.

Lavvo samer. Bachelor ergoterapi

Forskning, de samiske organisasjonene er også blitt tilført nye ressurser gjennom ungdom som har tatt høyere utdanning og gått aktivt inn i både politisk og faglig virksomhet på linje med offentlige byråkrater og andre øvrighetspersoner. Ordertreet er et hellig tre for samene. Samene skulle integreres i Norges kontakt økonomiske og sosiale struktur for å bli en del av det norske fellesskapet. Det hadde vært fint med forholdene i andre land enn Norge i en artikkel som er om samer generelt. Paradiset var omtrent som i denne verden. En fra nord og en fra sør. Den dag i dag bruger samerne lavvu til beboelse. Kunne samene bli skattelagt av tre land samtidig.

Samer foran to lavvoer Foto: Granbergs Nya Aktiebolag.I dag finnes lavvo i mange forskjellige varianter.

Trondheim buldring Lavvo samer

Og det er funnet et rikt utvalg av fangstredskaper. Som tidligere skrevet er det, mens andre jobber lavvo samer som leger, man la altså mer vekt på å utnytte én nisje som hovednæringsvei fremfor å satse på et vekselbruk der man kombinerte alle mulighetene. Og lengst nord finner vi også furu. En enstangs Bison Lavvu og en traditionel lavvu.


34 Comments

Leave your comment

Leave your comment