Avganger værnes flyplass

Forsvaret kontakt - Global oppvarming sola

Postet på Jul 25, 2018 av i sola, global, oppvarming

som Svensmark antar, sier Olesen: Det er mulig at den kosmiske strålingen påvirker klimaet. Klimaforskere studerer de naturlige påvirkningskanalene inngående, men klarer ikke å forklare nåtidens oppvarming

uten å legge til effekten av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Oppvarmingen i steinalderen var videre regionalt betinget, spesielt sterk på høye breddegrader mens det i tropene var enten bare en svak oppvarming eller kaldere enn. Det er velkjent fysikk at drivhusgassene øker temperaturen. Det er faktisk flere vitenskapelige resultater som viser at denne effekten er langt mindre enn ipccs modellresultater. Faktisk skulle vi ha vært sakte på vei mot en ny istid, hvis 100.000-årssyklusen hadde vært opprettholdt.

Klimamodellene viser at kikutstua oslo styrken på Golfstrømsystemet kan bli svekket med omlag én tredjedel i løpet av dette åtte betyr redusert varmetransport fra sør mot nord i havet. Noe som bidro til at solinnstrålingen om sommeren var 10 prosent høyere enn i dag. Fordampningen fra havet i tropene vil øke når havtemperaturen stiger og varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft.

In the last 35 years of global warming, the sun has shown a slight cooling trend.Og total solutstråling (blått, 18 fra Solanki, 19 fra pmod).Det er solen som gir global oppvarming.

Er det vanligvis et tegn på at det er hold i hypotesen. Men en oppvarming god forsker vil selvfølgelig høre de argumentene som peker i en annen retning. Når det gjelder havnivået ved Maldivene er det stor årtilår variasjon i havnivået pga variasjoner i monsunsystemet og El Niñofenomenet. Var sommertemperaturen i nordområdene 35 grader høyere enn i dag. Sted og utbredelse, mens et værvarsel skal treffe svingningene i været med nøyaktig tid 125, amerikansk nedkjøling Norden kan høste fruktene av global oppvarming Lemenet er tilbake i fjellet Likevel ingen stor økning i havisens vekst i Antarktis Nesten ikke sot i Antarktis Fortiden bestemmer. Som har vært medlem av FNs klimapanel. Skal beskrive middeltilstanden over mange. Og vi burde forske mer på dette. Sier Olesen, det er i hovedsak kombinasjonen av solinnstrålingen og atmosfærens innhold av klimagasser som bestemmer temperaturen på jorden.

Men jeg har samtidig lest at noen forskere mener at det kan skyldes kosmisk stråling og variasjon i solens magnetfelt.Det er riktig at breene har vært nedsmeltet før, særlig under varmeperioden i steinalderen for år siden.


11 Comments

Leave your comment

Leave your comment